Pensioensparen

Pensioensparen is meer en meer een noodzaak in deze economisch onzekere tijden. Zonder overdrijven is het uiterst onzeker of uw pensioen u de beloofde koopkracht zal bieden. Er is immers niet alleen de vergrijzingsproblematiek maar ook het sociale model dat in Europa onder druk komt te staan als gevolg van de gevoerde politiek die onze westerse economieën hard treft.

Indien u zelf voorziet in een aanvullend inkomen voor uw oude dag kan u deze trend counteren. Een polis pensioensparen voorziet immers in een gewaarborgde interest, een jaarlijkse definitief verworven winstdeelname én is bovendien fiscaal aftrekbaar; wat dit product stukken interessanter maakt dan een klassiek spaarboekje.