Komt de hospitalisatieverzekering van uw werk altijd tussen?

25 mei 2015

U bent een fervent jogger, maar sukkelt de laatste tijd met sportblessures en ontstoken gewrichten. U hebt dit onder controle met het nemen van de nodige ontstekingsremmers na enkele bezoeken aan uw huisarts en orthopedist. Tijdens uw werk echter gaat het plots helemaal fout. Uw scheurt uw achillespees tijdens het wandelen naar de vergaderzaal. Geen probleem! Vermits dit ongeval zich tijdens uw werk voordoet komt de polis arbeidsongevallen van de werkgever tussen… Of toch niet?

Helaas niet!

De polis arbeidsongevallen komt enkel tussen op weg van en naar, tijdens maar ook ‘door’ het werk. Het ongeval mag geen lichamelijke oorzaak zoals ziekte tot aanleiding hebben. Indien blijkt dat er al een voorgeschiedenis was van blessures en er geen elementen inherent aan uw werk (bijvoorbeeld een obstakel in de wandelgang dat u deed struikelen) hebben geleid tot het ongeval, zal u zich niet op deze polis kunnen beroepen.

Het is dus altijd raadzaam bijkomend een hospitalisatiepolis af te sluiten, ook al voelt u zich op het moment van intekening kiplekker en gezond (voor zover de werkgever dit niet reeds voor u doet via een groepsverzekering uiteraard). Ziekenhuiskosten kunnen immers aardig oplopen naargelang het regime dat u wenst (erelonen artsen en chirurgen in geval van een éénpersoonskamer)

Als zelfstandige dient u zich sowieso in te dekken tegen ongevallen en ziekte, en voorziet u best ook nog in een gewaarborgd inkomen voor de periode dat u buiten strijd bent. Ook een omzetverzekering is het overwegen waard als uw bedrijf aan serieuze financiële engagementen is blootgesteld (leasing bedrijfspand, wagenpark, personeelskosten, …), en u een kritische functie bekleed binnen uw bedrijf.