Veel gestelde vragen

Pensioenen

08 augustus 2014 | Wanneer hebt u recht op een vervroegd pensioen?

De pensioenhervorming wijzigt niks aan de wettelijke pensioenleeftijd van 65 jaar. Maar door de nieuwe wetgeving zijn de voorwaarden voor een vervroegd pensioen wel verstrengd. Zo wordt niet alleen de minimumpensioenleeftijd stelselmatig verhoogd maar ook het vereiste aantal loopbaanjaren. De nieuwe regeling loopt als volgt: 2013 Minimumleeftijd: 60 jaar en 6 maanden Loopbaanvoorwaarden: 38 loopbaanjaren Uitzonderingen: 60 jaar…

06 augustus 2014 | Kan ik mijn pensioenspaarfonds dat loopt via mijn bank omzetten naar een verzekering pensioensparen ?

Het geld van uw pensioenspaarfonds overhevelen van de bank naar een gelijkaardig verzekeringsproduct is geen goede zaak. De wetgever voorziet dergelijke overheveling van fondsen niet en beschouwt dit dan ook als een vervroegde opname. Bij ondertekening van uw contract werd u wellicht wel duidelijk gemaakt dat de afkoopsom op 33 % van het gespaarde bedrag komt. Zo…